Top
  >    >  March

Джендем тепе, в превод Адският хълм, е най-високата точка в Пловдив и се намира в западната част на града. В древността е наричан Хълм на нимфите дриади. Има сведения, че в периода до късната античност на върха се е издигала